สมัครงาน
Lifestyle

ค้นหาตัวเองอย่างไรก่อนจะ สมัครงาน

งานสามารถแบ่งออกได้อยู่สองแบบ นั่นก็คืองานที่เป็นธุรกิจของตนเองกับงานที่ต้องเป็นลูกจ้างหรือก็คือพนักงานให้กับองค์กรนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่จะหางานเพื่อเป็นลูกจ้างเพราะเจ้าของกิจการจะมีความลำบากยิ่งกว่าเพื่อให้ธุรกิจไม่ล้มละลาย ดังนั้นการจะได้งานจึงจำเป็นต้อง สมัครงาน ก่อน ในบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีค้นหาสิ่งที่คุณมีก่อนสมัครเป็นพนักงานบริษัท 

วิธีในการ สมัครงาน เพื่อให้สำเร็จราบรื่น 

การที่จะเข้าทำงานได้นั้น ให้ สมัครงาน กับบริษัทที่คุณต้องการทำงาน สิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนสมัครก็คือการพบว่าตัวเองมีความสามารถอะไร มีบางสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างความสนใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือมีสิ่งที่บริษัทต้องการ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการ สมัครงาน ในบริษัท สิ่งที่คุณต้องค้นพบในตัวเองก่อนสมัครจะพิจารณาได้อยู่หลายข้อ ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังนี้ 

  • ค้นหาทักษะที่คุณมี ทักษะและความสามารถเป็นสิ่งสำคัญและเป็นรากฐานของงานทุกชนิด แน่นอนว่าทุกงานต้องใช้ทักษะในการทำงาน ซึ่งทักษะและความสามารถจะแบ่งออกได้ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ 

– ทักษะที่มาจากการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่เรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติม 

– ทักษะที่ได้มาแต่กำเนิด สามารถต่อยอดและพัฒนาให้ดีขึ้น 

– ทักษะที่มาจากประสบการณ์ ไม่ว่าจะทำงานที่โรงเรียน ที่บ้าน ทุกครั้งที่ทำงานก็จะมีการสะสมประสบการณ์อันเป็นผลให้คุณมีทักษะและความสามารถในงานนั้น ๆ ที่มากขึ้น 

  • สำรวจจุดแข็งที่คุณมี จุดแข็งมีความสำคัญเท่ากับทักษะ โดยจะเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคุณ แต่ละคนมีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง 
  • สำรวจความสำเร็จ เป็นความประทับใจในสิ่งที่คุณทำสำเร็จ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การสมัครงานที่เพิ่มโอกาสในการได้งานนั้น หากคุณประสบความสำเร็จในด้านที่บริษัทต้องการ คุณจะได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงานและกลายเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานบริษัทนั้น 
  • สำรวจสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบ ต้องย้อนกลับไปคิดว่าตั้งแต่ ม.ปลาย จนถึงมหาลัย สมัยนั้นชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้าง 
  • สำรวจขีดจำกัดในตัวเอง เพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าอะไรซ่อนอยู่ในบุคลิกภาพของคุณ หากมีปัญหาที่ขัดขวางไม่ให้คุณหางานทำหรือไม่ประสบความสำเร็จในการงาน ควรแก้ไขทันที 
  • สำรวจเรื่องค่านิยม 
  • สำรวจว่าคุณโต้ตอบกับผู้อื่นอย่างไร 
  • สำรวจสภาพแวดล้อมในสำนักงาน 
  • ดูว่างานที่ทำอยู่นั้นมีเงินเดือนเป็นจำนวนเท่าไหร่ 

จะเห็นได้ว่าการ สมัครงาน แต่ละครั้งต้องเตรียมการมาอย่างดี คุณต้องค้นหาว่าจุดแข็งและความสามารถของคุณคืออะไร รวมถึงการสำรวจในประเด็นต่างๆ เช่น สภาพการทำงาน ค่านิยม ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการทำงาน