5 เทรนด์การหางาน
Job,  Lifestyle

5 เทรนด์การทำงานยุคใหม่ที่คนกำลังมองหางานต้องรู้

1.การ Work from home จะเป็นที่ยอมรับและได้รับความสนใจมากขึ้น

บริษัทที่ไม่ยอมรับการทำงานจากบ้านในอดีต เพราะกลัวพนักงานจะไม่ทำงาน ก็จะได้รับรู้ถึงข้อดีจากการให้พนักงานได้ทำงานจากที่บ้านมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน และในอนาคต บางบริษัทอาจมีการปรับนโยบายการทำงานขององค์กรใหม่ ให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านก็เป็นได้ ใครที่หางานอยู่และชื่นชอบการทำงานแบบไหน ก็ควรศึกษาการทำงานของแต่ละบริษัทกันให้ดีก่อนที่จะสมัครงานกันด้วยละ

หางาน หลังโควิด

2.สื่อและระบบออนไลน์จะเป็นที่นิยมมากขึ้นในโลกของการหางาน

บริษัทที่ใช้ระบบการทำงานแบบเก่า จะได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของโลกออนไลน์ และจะใช้โอกาสนี้ในการปรับตัวเข้าสู่การทำงานโดยใช้ระบบออนไลน์กันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นใครที่กำลังหางานหลังวิกฤตนี้ ควรจะต้องมีความรู้และทักษะในด้านการทำงานออนไลน์กันด้วย มิเช่นนั้นบริษัทอาจจะตัดสินใจไม่จ้างคุณเข้าทำงานก็เป็นได้

3.ทุกบริษัทจะคัดกรองพนักงานภายในองค์กรและเปิดโอกาสให้หางานใหม่

บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้ ต่างก็ต้องปรับระบบภายในองค์กรกันทุกบริษัท ดังนั้นบริษัทเหล่านี้จะใช้โอกาสนี้ในการคัดกรองพนักงานที่ทำงานดีและจำเป็นต่อองค์กรไว้ และจะเริ่มต้นเปิดโอกาสให้พนักงานเก่าที่ถูกลดบทบาทลงให้มีโอกาสได้หางานใหม่ที่เหมาะสมและตรงกับทักษะความสามารถของพนักงานเหล่านั้นนั่นเอง

4.ความนิยมของแต่ละอาชีพในการหางานจะเปลี่ยนไป

ทุกบริษัทจะปรับตัวเข้าสู่การทำงานในระบบออนไลน์กันมากขึ้นในทุกแวดวงธุรกิจ ดังนั้นความนิยมในหมู่อาชีพที่มีความชำนาญในระบบนี้จะมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น รวมถึงอาชีพที่เคยได้รับความนิยมมากในสมัยก่อน ก็อาจจะถูกลดบทบาทลง ยกตัวอย่างอาชีพพนักงานขายหน้าร้าน บางบริษัทอาจจะมีการลดจำนวนลง ดังนั้นใครที่กำลังหางานใหม่ จงมองภาพรวมและคาดการณ์สถานการณ์ให้ดีก่อนที่จะสมัครงานใหม่

5.การหางานเสริมจะเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น

ใครหลายคนต่างก็มีโอกาสได้ค้นพบและเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น มนุษย์เงินเดือนหลายคนที่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ จะรู้สึกอยากสานต่อทักษะนั้น ๆ เพื่อประกอบอาชีพ หางาน หารายได้เสริมเพิ่มขึ้น นอกจากการทำงานหลัก เนื่องจากใครหลายคนต่างก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้กันทั้งนั้น บางคนอาจจะถูกลดเงินเดือนจากงานหลัก และมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้นการหางานเสริมก็นับเป็นการแก้ปัญหาที่ดี และตอบโจทย์มากที่สุด

Thank source : https://www.reeracoen.co.th/th/

Comments Off on 5 เทรนด์การทำงานยุคใหม่ที่คนกำลังมองหางานต้องรู้